Profiel: Walter De Hollander

Voorzitter


  Doe iets met passie of doe het niet!

 

 

Een quote die perfect bij Walter past.

 

Hij was in 1968 één van de eerste leden en stond daarmee aan de wieg van de huidige tennisclub. In 1970 was de club aan vernieuwing toe en werd een nieuw bestuur samengesteld. Walter werd er ondervoorzitter en heeft die taak op zich genomen tot 1984. Toen werd hij secretaris en zou in die functie nog een actievere rol in het clubleven gaan spelen. Onder zijn initiatief werd het eerste clubblad ‘Flash’ gepubliceerd (1973) met allerlei ‘wist-je-dat-jes’ over de toenmalige clubleden naast de meer officiële cijfers en letters.


Ondertussen was hij ook al tornooileider van het enkeltornooi. In 1975 stond zijn naam voor het eerst officieel op de affiche hoewel hij al een paar jaren voordien de leiding op zich had genomen. 2020 zou dus zijn 45ste enkeltornooi (!) geweest zijn, maar Corona heeft daar een stokje voor gestoken. Maar geen nood, volgend jaar zal dit zeker gevierd worden. Op naar de 50, wie weet? Ook het dubbeltornooi organiseert hij al ettelijke jaren, samen met Francine.

 

In 1993 werd Walter voorzitter in opvolging van de eerste voorzitter, François Moons, die onverwacht overleed. Sindsdien heeft WLTC heel wat veranderingen ondergaan en is de club uitgegroeid tot wat ze nu is.

 

Na 50 jaar (!) inzet als actief bestuurslid heeft Walter beslist in 2020 de voorzittershamer door te geven aan iemand anders.

 

50 jaar, wie in Tennis Vlaanderen zou dit kunnen evenaren?  Enkel en alleen als het iemand is met evenveel passie voor het tennis in het algemeen en voor zijn club in het bijzonder. Dan alleen doe je dit!

 

In naam van heel de club, bedankt Walter voor al die jaren onbaatzuchtige inzet.

 

Erik

7/9/20


[Terug]