2. De jaren “60” :


In april 1964 is het ledenaantal tot 17 geslonken, daar waar het voorgaande jaar een piek van 63 was bereikt. Dit was een teken van een eerste verval.

In 1966 wordt François Moons voorzitter van de tennisafdeling. Op 30 juni 1968, na een fusie tussen de plaatselijke tennispioniers en een tweede in Willebroek bestaande club (waarvan ons het bestaan tevoren onbekend was !), maakt de tennisafdeling zich onafhankelijk van de Oudleerlingenbond, en werd de Willebroek Lawn Tennis Club onder haar huidige naam gesticht.

In datzelfde jaar werd ook aangesloten bij de Koninklijke Belgische Lawn Tennisbond. De club kende evenmin veel succes : een schromelijk tekort aan leden (terugval tot nog enkelen !), en een bestuur dat zich niet actief met de tennissport zélf bezig hield, waren allicht hiervan de belangrijkste oorzaken.


Lees verder en ga naar de jaren 70.

Of bekijk eers nog even het prille begin.