3. De jaren “70” :


De samenhorigheid tussen enkele "gevestigde waarden " en de nadrukkelijke aanwezigheid van een aantal (studerende) jongeren, bracht de vernieuwde WLTC. tot leven dd. 9 september 1970.

Het oude bestuur werd tot collectief ontslag aangepord, en het was haar voorzitter, in de persoon van François Moons, die zelf een nieuwe bewindsploeg op de rails zette. Op het einde van dat jaar telde de club reeds 72 leden en bezat onze vereniging haar eerste geklasseerde spelers, met name Jan De Hollander (C 30,2) en Eric Jottier (C 15,2).

1972 werd gekenmerkt door de inrichting  van een eigen sportlokaal op "De Wip", de organisatie van een eerste officieel enkeltornooi en deelname aan de VTV- interclub.

En verder in een notendop:

 

1 februari 1973:

Uitgave eerste clubblad ( "Flash ")

 

2 mei 1974:

De club werd omgevormd tot een VZW

 

3 juli 1974:

Een cijnspachtovereenkomst ,voor een perceel braakliggende grond aan " 't Fonteyntje " in Heffen, werd afgesloten voor 36 jaar.

In datzelfde jaar werd, gezien het vrij hoge ledenaantal (120), en het beperkt aantal uren waarover de club slechts kon beschikken op de speelterreinen "De Wip", aangevangen met de aanleg van 3 tennisvelden, gelegen in 't Broek aan 't Fonteyntje op de grens tussen Heffen en Blaasveld.

Eind 1975 bereikte het ledenbestand ei zo na de klip van 150 !

Op 1 mei 1976 werd de overstap naar 't Broek een feit, en dat jaar telden wij reeds 243 leden

 

1977: opbouw kleine chalet


1978 - 79:  De eerste tennislessen voor de jeugd op de nieuwe terreinen. 'Nieuwe kampioenen' kregen les van een ervaren trainer en meervoudig kampioen, Erik Jottier.

 

1979: aankoop grote chalet en aanleg van een 4e tennisterrein.


Lees verder en ga naar de jaren 80.