WLTC door de jaren heen:

een historisch overzicht

1.  Het prille begin


Voor de eerste tennisprikkels moeten we al teruggaan tot de periode midden jaren " 50 ".


Toen maakten een aantal leden van de Oudleerlingenbond van de Rijksmiddelbare school (waarvan de toenmalige tennisclub een onderafdeling was!) gebruik van de speelplaats in de school om hun sport te beoefenen.


De activiteit werd in 1957 verlegd naar het gemeentelijk speelplein "De Wip"aan de Floridastraat te Willebroek. Het aantal leden bleef echter beperkt tot een 35-tal.


Lees verder en ga naar de jaren 60.