Een sportongeval? Wat moet ik doen?


Tennis Vlaanderen heeft bij Ethias een polis voor sportongevallen. Elk aangesloten lid bij Tennis Vlaanderen wordt automatisch door deze verzekering gedekt.Na een ongeval neem je contact op met Tom (tom@wltc.be). Je vult het aangiftedocument in van Ethias dat je HIER kan downloaden. Laat dit vervolgens invullen en ondertekenen door de dokter en bezorg dit aan Dirk. Het document wordt dan via het extranet van Ethias aan hen overgemaakt.

De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval door de club. Zorg er dus voor dat alles zo snel mogelijk geregeld wordt. 

Belangrijk om weten is dat de gedekte kosten worden beperkt tot de datum van de consolidatie van de letsels met een maximumtermijn van twee jaar vanaf het ongeval. De dekking wordt verleend na tussenkomst van het ziekenfonds en tot maximaal 100 % van het geldende RIZIV-barema.